Interní ambulance Dobřany

Telefon: 775 002 155

Smluvní pojišťovny: 111, 201, 205, 207, 211, 213

ICO: 05137985

ICP: 45890001